STORITVE

Direkcija Republike Slovenija kot upravljalec omrežja glavnih, regionalnih in dela hitrih cest ter kolesarskih poti v skladu z zakonoskimi pooblastili izdaja razna soglasja in dovoljenja pa tudi podeljuje služnosti. V okviru posameznih rubrik poglavja storitve so natančneje opredeljene posamezne storitve za državljane, občine in pravne osebe.  

 

Zaposleni v Direkciji RS za ceste so dolžni spoštovati Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in ravnati v skladu z Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. Več in informacij o integriteti in preprečevanju korupcije je dosegljivih na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.