RAZNA NAVODILA

Veljavne  predpise, poročila, uredbe, pravilnike in druge pomembne dokumente na svojih spletnih straneh objavlja Ministrstvo za infrastrukturo, ki v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja na spletnih straneh zagotavlja dostopnost in preglednost svojih procesov odločanja in priprave predpisov. S področja prometa objavlja predloge predpisov, veljavne  predpise, poročila, uredbe, pravilnike in druge pomembne dokumente.