MEDIJSKO SREDIŠČE

Na Direkciji RS za ceste se zavedamo pomena obveščenosti širše javnosti preko medijev, zato si prizadevamo za čim bolj kakovostno in ažurno posredovanje informacij. 

Letno posredujemo več kot 700 odgovorov na novinarska vprašanja (in več kot 300 odgovorov na vprašanja občanov), največ s področja investicij, prometne varnosti, prometne signalizacije in zimske službe.

 

 

Vsa vprašanja se naslavljajo na uradni e- naslov Direkcije RS za ceste: gp.drsc(at)gov.si

 

Novinarje prosimo, da v poslanem elektronskem sporočilu jasno navedejo katero medijsko hišo zastopajo ter pripišejo kontaktne podatke. Sicer bo vprašanje lahko obravnavano kot ostala vprašanja občanov in bo nanje odgovorjeno znotraj 15-dnevnega roka.